Zoeken

Eisen omtrent verduurzaming onderwijs

Terug naar overzicht

Eisen omtrent verduurzaming

Nederland wordt steeds duurzamer. En het klimaatakkoord is er duidelijk over: in 2030 moet de CO2-uitstoot met 49% verminderd zijn ten opzichte van 1990. Dat betekent niet alleen dat we onze gebouwen anders moeten verwarmen of koelen, maar ook dat we efficiënter moeten omgaan met energie. Om hieraan bij te dragen heeft de overheid een aantal harde eisen gesteld. Zo heeft elke organisatie zich te houden aan de informatieplicht. Daarover wordt hieronder meer uitgelegd. Daarnaast moet in 2023 elk gebouw groter dan 100m2 voldoen aan de eisen van energielabel C. 

Informatieplicht

Sinds 2019 geldt voor organisaties de informatieplicht naast de al bestaande energiebesparingsplicht. Verbruikt je organisatie per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent)? Dan ben je op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Dit is de energiebesparingsplicht volgens de Wet milieubeheer-inrichting. De informatieplicht houdt in dat je aan de overheid moet rapporteren óf en welke energiebesparende maatregelen je hebt genomen. Sinds 2019 kun je dat via het e-loket doorgeven aan de hand van de Erkende Maatregelenlijst. Hieronder volgt hierover meer informatie. Zorg dat je aan de vereisten voldoet, anders loop je het risico op maatregelen of boetes.

Wat zijn de Erkende Maatregelen?

Erkende maatregelen is een verzamelnaam voor verschillende energiebesparende maatregelen. Organisaties met een hoog energiegebruik zijn verplicht alle maatregelen te nemen die binnen vijf jaar zijn terug te verdienen. Een manier om hieraan te voldoen is het volgen van de Erkende Maatregelenlijst (EML). Deze systematiek is door de overheid ontwikkeld om organisaties te ondersteunen bij hun verplichting om energie te besparen. Zo is voor verschillende sectoren onderzocht hoe zij op een financieel rendabele manier energie kunnen besparen. In het Activiteitenbesluit milieubeheer is per sector een EML vastgelegd. De lijst is het uitgangspunt voor de rapportage aan het e-loket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Bekijk in onderstaande tabel wat de erkende maatregelen zijn met betrekking tot energiebesparing voor de overheid.

De G in de tabel staat voor gebouw en de F in de tabel staat voor faciliteiten. De letters daarop volgend staan voor de hoogte van het energieverbruik. Waarbij G9 het hoogste energieverbruik aangeeft en A1 het laagste energieverbruik.

Energielabels

Hoe minder fossiele energie een gebouw gebruikt, hoe beter het energielabel. Fossiele energie komt van kolen, olie en aardgas. Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is en welke energiebesparende maatregelen nog mogelijk zijn. De labels gaan van A tot en met G, waarbij A staat voor het zuinigste gebouw en G voor het minst zuinige. De letter staat voor het fossiele energiegebruik uitgedrukt in kilowattuur per vierkante meter per jaar (kWh/m².jr). Energielabel C wil zeggen dat een gebouw relatief energiezuinig is, maar dat er nog wel ruimte is voor verbetering. Panden met energielabel D, E of F zijn met kleine maatregelen en zonder bouwkundige ingrepen aan te passen om zo energielabel C te bereiken.

Verplichtingen

In 2023 moeten alle gebouwen energielabel C hebben. Voor 2050 is het streven zelfs energielabel A. Op dit moment voldoet naar schatting 50% van het Nederlandse vastgoed nog niet aan de energielabel C-eis. Dat blijkt uit recent onderzoek van RVO. Er is dus werk aan de winkel. Het goede nieuws is dat je met relatief eenvoudige maatregelen energielabel C kunt realiseren. Dit label is een eerste stap op weg naar een energieneutraal gebouw. Bovendien kun je er veel geld mee besparen en verhoogt het de waarde van het vastgoed.  

Sinds 1 januari 2020 moeten alle nieuw te bouwen kantoorgebouwen voldoen aan de eisen voor Bijna EnergieNeutrale Gebouwen (BENG). Voor overheidsgebouwen geldt deze BENG-eis al sinds 2019. In Nederland leggen we sinds 1 januari 2021 de energieprestatie voor bijna energieneutrale gebouwen vast aan de hand van drie eisen:

  1. de maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar
  2. het maximale primair fossiel energiegebruik, eveneens in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar
  3. het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten

Zorg ervoor dat jouw gebouw voldoet aan de voor jouw gebouw geldende eisen. Zo voorkom je een geldboete. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft 40 miljoen euro vrijgemaakt om dit streng te controleren. 

 


Verduurzamen is dus een must. Ook voor jouw organisatie zijn misschien maatregelen nodig om aan alle eisen te voldoen. Best Deal heeft daarom samen met een partner een energiebesparingsscan gemaakt. Met deze scan komen we gratis langs om te kijken welke stappen je voor jouw bedrijf nog kunt zetten. Vind je dit interessant? Plan een gesprek in om te kijken welke besparende verduurzaming het beste bij jou past! 


 

Verduurzamen in 4 stappen

Het lijkt een uitdaging om te beginnen met verduurzamen. De regels zijn strikt, de mogelijkheden eindeloos. Lees hieronder verder hoe je dit het beste aan kunt pakken. 

Waar moet je op letten?

Isolatie, verwarming, verlichting en energie. Deze 4 onderdelen zorgen voor het grootste effect. Hoe? Dat lees je in het artikel achter de link.


Nog geen klant?
Maak een account aan
Hulp nodig?
Neem contact op met onze klantenservice.
hideMessage