Zoeken

Veelgestelde vragen werkplek

Terug naar overzicht

Veelgestelde vragen over de werkplek

FAQ

Algemene vragen

Waar moet een werkplek aan voldoen?

Er zijn volgens de wet verschillende regels waaraan een werkplek moet voldoen. Dit wordt ook wel de Arbowet genoemd. Klik hier om te kijken wat deze wet inhoudt.


Wie is verantwoordelijk voor een veilige werkplek

De werkgever heeft een zorgplicht. Dat betekent dat hij verantwoordelijk is dat de medewerker veilig en gezond kan werken. Dit betekent het aanleveren van de juiste materialen voor een ergonomische werkplek en een goede voorlichting over de juiste manier van werken. De medewerker zelf is uiteindelijk degene die verantwoordelijk is dat hij dit ook daadwerkelijk doet. 


Wat te doen bij mentale of fysieke klachten?

Een klacht moet de werknemer zelf gaan bespreken met de werkgever. Er kan dan samen geprobeerd worden tot een oplossing te komen.  Mochten de werkgever en werknemer er samen niet uitkomen, kan de arbodienst of een arbodeskundige om advies gevraagd worden. 


Wat te doen bij een onveilige werkplek?

De werkgever moet je werkplek zo veilig mogelijk maken, maar is niet altijd zo goed op de hoogte van iedere werkplek als de werknemer. Bespreek daarom eventuele problemen of onveilige situaties met je werkgever. Als je er samen niet uitkomt, kan advies gevraagd worden aan een arbodienst. Wanneer dit ook het probleem niet oplost, kan een melding gemaakt worden bij de Inspectie SZW.


Wat is een RI&E?

RI&E staat voor Risico Inventarisatie en Evaluatie. Een RI&E is voor alle werkgevers verplicht vanaf 1 FTE (behalve ZZP'ers). In de RI&E maak je inzichtelijk wat binnen jouw bedrijf de belangrijkste gezond- en veiligheidsrisico's voor je medewerkers zijn. Ook arbeidsongevallen uit het verleden moeten hierin vermeld worden. Op basis van de risico's moet er ook een plan van aanpak gemaakt worden voor het wegnemen van de risico's. 


Vragen omtrent thuiswerken

Hoe voldoe ik aan de Arbowetgeving als mijn werknemers thuiswerken? 

Hiervoor moet je je werknemers de benodigde materialen verschaffen en je moet ze actief instrueren hoe ze gezond en veilig kunnen werken. De uitvoer en opvolging hiervan ligt bij de werknemer.


Wie beheert thuiswerkplekken? 

Je kan het beheer zelf doen, bijvoorbeeld door je HR-afdeling. Bij aanschaf van een totaaloplossing kan je het beheer door de verstrekker van de producten laten doen. Zij kunnen dan alles leveren, ophalen, of verplaatsen wanneer nodig.


Hoe houdt ik thuiswerkende werknemers gemotiveerd en betrokken?

Er zijn veel dingen die je kan doen om je werknemers gemotiveerd te houden wanneer ze thuiswerken. Zie hier een aantal voorbeelden:

-          Overleg regelmatig

-          Communiceer helder

-          Beloon initiatief

-          Geef (virtuele) schouderklopjes

-          Bied ondersteuning


Wat zijn de regels omtrent reiskostenvergoedingen bij thuiswerken? 

Er is hierover niks in de wet afgesproken. Vaak staan deze regels in de CAO. Tot 1 februari 2021 is het in ieder geval wel toegestaan om onbelaste vaste reiskostenvergoeding te geven aan thuiswerkenden, maar hier gaat de regering in januari 2021 op terugkomen. 


Kan de werkgever werknemers verplichten om thuis te werken?

Momenteel is de norm vanuit de overheid om thuis te werken. Heb je een functie die dit toelaat, kan je werkgever je daar dan ook toe verplichten. Aan de andere kant geldt dat als het voor je werk nodig is dat je op kantoor bent, je niet zomaar thuis kan blijven. 


Nog geen klant?
Maak een account aan
Hulp nodig?
Neem contact op met onze klantenservice.
hideMessage